Przedsiebiorstwo "MIK" powstalo w 1991 roku i od poczatku swego istnienia specjalizuje sie w robotach drogowych, ziemnych, budowlanych i wodnomelioracyjnych.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nasz± ofert±
Rzetelna firma Uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji ¶wiadcz±cych o naszej wiarygodno¶ci.