Doświadczenie zawodowe
Nazwa i rodzaj zamówienia Nazwa i adres zamawiającego
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Złotopolice o dług.2500m Urząd Gminy w Załuskach
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Konary-Malczyn o dług.1200mb. Urząd Miasta i Gminy w Nasielsku
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Jarluty D. - Zakrzewo o dług.2144m Urząd Gminy w Regiminie
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Goślice o dług. 1200mb. Urząd Gminy w Bielsku
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Gumowo-Rutki B. o dług.3181mb. Urząd Gminy w Ciechanowie
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Wychódź-Miączynek o dług.1000m Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Łęki - Pajewo Króle o dług. 900mb. Urząd Gminy W Opinogórze Górnej
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Ruszkowo-Garnowo Duże o dług. 2134mb. Urząd Gminy w Gołyminie
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Pączkowo-Kobuszyn o dług. 1254mb. Urząd Gminy w Szreńsku
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Lisewo - Ślepowrony o dług. 960mb. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Łaguny o dług.800mb. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Konarzewo-Mierniki-Obiedzino Górne o dług.1400mb. Urząd Gminy w Gołyminie
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Piaski - Miłobędzyn o dług. 1500mb. Urząd Gminy w Sierpcu
Budowa drogi żwirowej w miejscowości Złotopolice o dług.1310mb. Urząd Gminy w Załuskach
Dożwirowanie dróg: Witkowo, Łempin, Folwark Raciąż,Gralewo Strożęcin, Zdunówek - 8400m3 żwiru. Urząd Gminy w Raciążu
Budowa jezdni i chodników z kostki betonowej Polbruk oraz odwodnienie ulic w osiedlu domków jednorodzinnych w Siemiątkowie odł.247mb Urząd Gminy w Siemiątkowie
Dożwirowanie dróg:Unieck-Unieck Kolonia, Kodłutowo - 14242m3 żwiru. Urząd Gminy w Raciążu
Przebudowa drogi gminnej "Sosnowo - Pokojewo" o dł.1200mb - nawierzchnia żwirowa. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
Przebudowa drogi gminnej relacji: Sułocin- Teodory-  Żochowo -Podwierzbie o nawierzchni żwirowej o długości 3765mb. Urząd Gminy w Sierpcu
Budowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Stare Kosiny o dł. 454mb. Urząd Gminy w Wiśniewie
Ulepszenie drogi gminnej gruntowej "Aleksewo - Łubki" o długości 1650mb.- wykonanie nawierzchni żwirowej. Urząd Gminy w Bulkowie
Ścinka poboczy na drodze krajowej nr 60 śred. grub. 10cm - 30000m2. G.D.D.K i A. O/W-wa Rejon w Mławie
Przebudowa drogi gminnej "Żarnowo - Wiksin" o długości 1850mb - wykonanie nawierzchni żwirowej. Urząd Gminy w Grudusku
Przebudowa parkingu z kostki brukowej na działce nr 366 w miejscowości Grudusk - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Urząd Gminy w Grudusku
Poprawa przejezdności dróg dojazdowych do pól - nawierzchnia żwirowa - 40000m2. Urząd Gminy w Wiśniewie
Budowa jezdni i chodników z kostki betonowej Polbruk w osiedlu domków jednorodzinnych w Siemiątkowie o długości 465mb. Urząd Gminy w Siemiątkowie
Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Kątki o długości 950mb.  Urząd Gminy w Regiminie
Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej . Urząd Gminy w Stupsku
Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Jarluty Małe o długości 480mb. Urząd Gminy w Regiminie
Budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej w leśnictwie Mostowo o długości 4489mb. Nadleśnictwo Dwukoły
Remont chodników przy drodze powiatowej Nr 07351 Szreńsk - Mława (ul. Budzyn m. Szreńsk) - nawierzchnia z kostki brukowej - 213mb. Urząd Gminy w Szreńsku
Utwardzenie terenu działek Nr 155, 156 wm. Koziczyn - nawierzchnia z kostki brukowej - 0,0652ha. Urząd Gminy w Regiminie
Budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej w leśnictwie Chrapoń o długości 4475mb. Nadleśnictwo Dwukoły
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Świerczach - 370,40mb - nawierzchnia z kostki brukowej i odwodnienie. Urząd Gminy w Świerczach
Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo - Mazarnięta o dług. 1093,18mb - nawierzchnia żwirowa. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
Utwardzenie kostką betonową chodnika dla pieszych w ciągu ul. Widnej w Ciechanowie - o pow. 510,60m2. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo - Rembówko o dług. 1610mb. - nawierzchnia żwirowa. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
Przebudowa drogi gminnej w m. Bolewo i Sułkowo Kolonia o dług.1850mb - nawierzchnia żwirowa. Urząd Gminy w Stupsku
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego "Garnowo Duże - Osiek Wólka" o dług. 1612mb - nawierzchnia żwirowa. Urząd Gminy w Gołyminie - Ośrodku
Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 615 w m. Stupsk odc. Od km 8+600 do km 9+620 - kostka brukowa. Urząd Gminy w Stupsku
Przebudowa ciągu dróg gminnych o dług. 6100mb - nawierzchnia żwirowa. Urząd Gminy w Siemiątkowie
Ścinka poboczy gruntowych śred. grub.10cm na drodze powiatowej Niechodzin - Baby - 4740m2. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
Ścinka poboczy gruntowych śred. grub. 10cm na drodze powiatowej Ostaszewo -Koźniewo - Kałęczyn - 1950m2 oraz uzupełnienie materiałem żwirowym grub. śred. 10cm na odcinku o pow. 2600m2. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Krzeczanowo o dług.2700mb - nawierzchnia żwirowa. Nadleśnictwo Dwukoły